W PGE Dystrybucja powstał jeden z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków szkoleniowych dla energetyków

13 października br. został oddany do użytkowania przebudowany i zmodernizowany poligon szkoleniowy w Krasnobrodzie. Jest to jedno z niewielu miejsc w kraju, gdzie możliwe jest prowadzenie szkoleń w technologiach prac pod napięciem w sieciach średniego i niskiego napięcia. Uroczystego otwarcia obiektu dokonali członkowie zarządu PGE Dystrybucja, przedstawiciel PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz dyrekcja zamojskiego oddział PGE Dystrybucja.

W 2021 roku operatorzy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opracowali Instrukcje prac pod napięciem w sieciach SN z wykorzystaniem podnośnika izolowanego oraz za pomocą drążków z ziemi. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom niezbędna była gruntowna przebudowa i modernizacja poligonu w PGE Dystrybucja.

 

jeden-20211013_pge_036.jpg

Na nowoczesnym obiekcie elektromonterzy mają możliwość ćwiczenia prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych w pełnym zakresie. Zastosowanie nowych technologii umożliwia prowadzenie prac serwisowych linii napowietrznych 15 kV bez przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, co zwiększa niezawodność przesyłu i komfort odbiorców.

 

trzy-20211013_pge_021.jpg

fot. Jarosław Kwasek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

- Przebudowany i zmodernizowany poligon szkoleniowy w Krasnobrodzie jest jednym z nielicznych w kraju, na którym prowadzone są szkolenia, obejmujące wszystkie technologie zawarte w najnowszych instrukcjach prac pod napięciem, opracowanych przez PTPiREE. Dzięki tej inwestycji dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą szkoleniową oraz doskonale przeszkoloną kadrą techniczną – podkreślił Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja S.A. - Własny nowoczesny poligon, z tak wysokim standardem urządzeń jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby spółki PGE Dystrybucja w zakresie planowych prac pod napięciem – dodał.

 

dwa-pge_poligon_8.jpg

"Własny nowoczesny poligon, z tak wysokim standardem urządzeń jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby spółki PGE Dystrybucja w zakresie planowych prac pod napięciem"

Spółka PGE Dystrybucja systematycznie zwiększa udział prac prowadzonych pod napięciem tym samym skracając do minimum konieczne przerwy w dostawach energii do odbiorców. Zgodnie z Ustawą Prawo  Energetyczne operator realizuje dostawy energii elektrycznej przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych poprzez zapewnienie stałego utrzymywania zdolności sieci, instalacji i urządzeń do dystrybucji energii.

 

cztery-pge_poligon_7.jpg

Specjalistyczny ośrodek i systematyczne szkolenia są konieczne, by sprostać wyzwaniom stojącym przed operatorem systemu dystrybucyjnego.

 

szesc-20211013_pge_015.jpg

 

Uroczyste otwarcie zostało udokumentowanie nagraniem - zapraszamy do obejrzenia materiału AV poniżej

dystrybucja_site pgedystrybucja_site