W województwie łódzkim PGE Dystrybucja skablowała 80 km linii energetycznych

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, kompleksowo rozbudowuje i modernizuje sieci dystrybucyjne, chcąc zapewnić swoim klientom jak najlepsze parametry jakościowe energii oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń, mogących powodować awarie masowe.

Od trzech lat we wszystkich oddziałach spółki realizowany jest Program kablowania sieci średniego napięcia (SN), zakładający zmianę struktury sieci poprzez zwiększenie udziału linii kablowych do min. 30 procent w odniesieniu do łącznej długości sieci SN należącej do PGE Dystrybucja do 2026 roku. Jest to projekt o charakterze strategicznym i jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą spółka. To właśnie realizacja zadań z zakresu kablowania sieci SN zdecydowanie zmniejsza awaryjność sieci elektroenergetycznej.

- Linie kablowe, w porównaniu do linii napowietrznych, są odporne na uszkodzenia wynikające z czynników atmosferycznych, a to właśnie gwałtowne wichury, marznący deszcz czy intensywne opady śniegu bywają najczęstszą przyczyną awarii masowych. Umieszczając przewody pod powierzchnią ziemi, znacznie ograniczymy ryzyko nieplanowanych wyłączeń – podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

 

zdunska-wola_kablowanie.jpg

Łódzki oddział w 2022 roku na inwestycje związane z kablowaniem sieci SN przeznaczył ponad 58 mln zł. Taki budżet pozwolił na umieszczenie pod ziemią prawie 80 km linii średniego napięcia, a kluczowe inwestycje na terenie działania Oddziału Łódź prowadzone były głównie w Rejonach Energetycznych (RE) Piotrków Trybunalski, Sieradz i Żyrardów.

W RE Piotrków zmodernizowano awaryjną linię SN relacji Kalinko - Tuszyn Las, wybudowano też wyprowadzenia kablowe 15 kV ze stacji Kruszów. Teraz, dzięki zrealizowanej inwestycji, możliwe jest ograniczenie do minimum nieplanowych, awaryjnych wyłączeń sieci. W Rejonie Energetycznym Sieradz przebudowano linię 15 kV relacji Błaszki – Lisków, dzięki czemu odbiorcy tego obszaru mają zapewnione maksymalne bezpieczeństwo przy dostawach energii elektrycznej do swoich gospodarstw. W RE Żyrardów, modernizując sieć energetyczną, powiązano linię 15 kV wyprowadzoną ze stacji Huta Zawadzka z linią 15 kV Mszczonów Osuchów, co również zwiększyło pewność zasilania mieszkańców okolicznych miejscowości. Natomiast przebudowa linii SN 15 kV Żyrardów-Grodzisk poprawiła warunki napięciowe u odbiorców w Budach Starych i Bieganowie, a dzięki kompleksowej modernizacji linii SN 15 kV GPZ Żyrardów – Browarna i przebudowie sieci średniego i niskiego napięcia na terenie samego Żyrardowa poprawę zasilania odczuli też odbiorcy w centrum miasta.

Program kablowania sieci SN realizowany w PGE Dystrybucja wchodzi w swoją najbardziej dynamiczną fazę. W 2023 roku na realizację programu w województwie łódzkim spółka przeznaczy 144 mln zł, co umożliwi skablowanie ponad 260 km linii średniego napięcia na terenie działania Oddziału Łódź.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site