Ważna inwestycja na Podlasiu

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zmodernizowała rozdzielnię w Głównym Punkcie Zasilającym 110/15 kV Lewkowo. Inwestycja poprawi jakość zasilania w gminie Narewka.

Jednym z priorytetów PGE Dystrybucja jest bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej do Odbiorców. Aby sprostać tym wyzwaniom konieczne jest nieustanne prowadzenie modernizacjii rozbudowy sieci elektroenergetycznej.

W ramach modernizacji rozbudowano istniejącą rozdzielnię 110 kV Lewkowo, co wpłynęło na poprawę zasilania Odbiorców przyłączonych do tej stacji. Przed modernizacją każde zakłócenie w pracy linii wysokiego napięcia Michałowo – Hajnówka, łączącej się ze stacją Lewkowo, skutkowało zanikiem napięcia dla całej stacji, a tym samym dla zasilanych z niej Odbiorców. Spółka podjęła decyzję abyw ramach modernizacji podzielić ciągi liniowe Michałowo – Lewkowo – Hajnówka na dwie linie: Michałowo – Lewkowo i Lewkowo – Hajnówka. Zastosowane rozwiązanie zabezpiecza dwustronne zasilanie stacji Lewkowo i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w pracy systemu elektroenergetycznego nie spowoduje przerw w dostawie energii dla Odbiorców z tego terenu.

Modernizacja zwiększyła zdolność przesyłową stacji, co wpłynęło również na stworzenie dogodnych warunków do przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii, które powstają w okolicy stacji Lewkowo. Zainstalowanie dwóch transformatorów o sumarycznie większej mocy umożliwia wzajemne ”zastępowanie się” transformatorów w przypadku uszkodzenia jednego z nich.

Inwestując w sieć, spółka przede wszystkim realizuje potrzeby i oczekiwania Odbiorców dotyczące jakości dostarczanej energii. Wszystkie inwestycje realizowane są w celu zmniejszenia liczby awarii i zapewnienia nieprzerwanych, bezpiecznych dostaw energii elektrycznej.

Koszt całej inwestycji to blisko 4,7 mln zł netto.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site