Ważna inwestycja na Suwalszczyźnie

Priorytetem PGE Dystrybucja jest bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej i wysoki poziom świadczonych usług. Z tego powodu konieczne jest prowadzenie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. W ostatnim czasie Spółka zmodernizowała kolejny rozdzielczy punkt zasilający - Stację 110/20 kV Sejny.

W połowie stycznia br. Oddział Białystok po rozbudowie i przebudowie oddał do eksploatacji Stację 110/20 kV Sejny. To jedna z większych inwestycji zrealizowanych przez Spółkę na terenie północnowschodniej Polski. Stacja Sejny ma przede wszystkim zabezpieczyć zapotrzebowanie na moc w obiektach istniejących oraz nowych, które powstają na rozwijającym się obszarze przygranicznym.

 

stacja-sejny.jpg

Stacja istnieje od 1978 roku. Potrzeba modernizacji wynikała z konieczności wymiany wyeksploatowanych urządzeń rozdzielni WN. Modernizacja stacji polepszy pewność zasilania Odbiorców przyłączonych do stacji Sejny. Do tej pory awaria na sieci powodowała całkowity zanik napięcia u wszystkich Odbiorców zasilanych z tej stacji. Po modernizacji, w przypadku konieczności wyłączenia jednego z transformatorów WN/SN, obciążenie przejmie drugie urządzenie. Spółka, inwestując w sieć, ma przede wszystkim na celu dobro Odbiorców energii, a wszystkie inwestycje realizowane są w celu zmniejszenia liczby awarii i zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii.

Łączny koszt inwestycji to 6,3 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site