Węzeł Porosły

Białostocki oddział PGE Dystrybucja dokonał końcowego odbioru technicznego inwestycji elektroenergetycznej w obrębie węzła drogowego Porosły S8 na wjeździe do Białegostoku

W ramach inwestycji przebudowano dwie stacje SN/nN oraz dodatkowo wybudowano dwie nowe stacje. Zrealizowano także 6 nowych odcinków linii kablowych średniego napięcia (SN) o długości ponad 5 km. Zostały one poprowadzone z pól nowego RPZ-tu. Całkowity koszt inwestycji to 4,25 mln.

 

urzadzenia-energetyczne-przy-wezle-porosly-11-.png

Prace rozpoczęły się w 2019 r., jednak ze względu na pandemię uległy one wydłużeniu. Inwestycja ta miała bardzo szeroki zakres budowy i reorganizacji sieci elektroenergetycznej, polegający m.in. na równoległym skoordynowaniu prac na wielu odcinkach sieci elektroenergetycznej objętych odrębnymi projektami wraz z budową nowych dróg, chodników i ścieżek rowerowych w ramach budowy węzła drogowego w Porosłach.

 

wezel-porosly1.png

Modernizacja infrastruktury energetycznej prowadzona była równolegle z budową węzła komunikacyjnego, realizowaną przez samorząd Miasta Białegostoku, Miastem i Gminą Choroszcz, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku oraz Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Inwestycja stanowi przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami a sektorem energetycznym.

 

wezel-porosly_2.png

W związku z intensywnym rozwojem terenów wokół Białegostoku wzrasta zapotrzebowanie na moc przyłączeniową. Nowopowstające na obrzeżach miasta centra handlowei logistyczne, wymagają budowy i wyprowadzenia nowych linii kablowych średniego napięcia. Realizacja inwestycji to umożliwiła. Jednak rozbudowa tzw. Węzła Porosły, to również większa możliwość przyłączenia licznych, nowopowstających instalacji fotowoltaicznych.

 

Budowa nowych sieci kablowych SN i stacji transformatorowych SN/nN nie tylko poprawi warunki zasilania licznych miejscowości położonych wokół Białegostoku m.in. takich jak Choroszcz, Porosły, Krupniki, czy Łyski, ale przede wszystkim wpłynie znacząco na rozwój tych obszarów, poprzez m.in. przyłączenie nowych odbiorców.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site