Więcej mocy w warszawskim oddziale PGE Dystrybucja

Oddział Warszawa PGE Dystrybucja zakończył modernizację stacji 110/15kV Ożarów Mazowiecki. W Rejonie Energetycznym Ostrołęka rozpoczęła się budowa nowego GPZ Krasnosielc. Obie inwestycje znacząco zwiększą możliwość zasilania Odbiorców oraz pewność dostaw energii elektrycznej.

Modernizacja stacji 110/15kV Ożarów Mazowiecki, której budżet przekroczył 10 mln zł, została ukończona w maju br. Unikalną stroną przedsięwzięcia było wybudowanie „stacji w stacji”, polegające na tym, że - w odróżnieniu od stosowanego modelu budowy urządzeń na wolnej działce - w Ożarowie zdecydowano o dobudowaniu kolejnych urządzeń elektroenergetycznych na wolnej przestrzeni w już istniejącym obiekcie. Zakończona modernizacja była kolejnym etapem prac na tym terenie – wcześniej całkowitej przebudowie poddano rozdzielnię średniego napięcia (SN), unowocześniono telemechanikę i sterowanie, a także uporządkowano przebiegi linii wyprowadzających moce.

 

ozarow-1.jpg

- Modernizacja i rozbudowa GPZ Ożarów Mazowiecki jest działaniem, które podjęliśmy z myślą o naszych odbiorcach. Tereny wokół Warszawy, które ten GPZ obsługuje, bardzo szybko się rozwijają, urbanizują. Wzrasta zapotrzebowanie na moce przyłączeniowe, a co za tym idzie, na dotrzymywanie parametrów dostarczanej energii elektrycznej. Nasza inwestycja pozwala sprostać potrzebom rynkowym – powiedział Andrzej Cząstkiewicz, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Warszawa.

Bliskość aglomeracji miejskiej oraz dogodny transport tworzą tu znakomite miejsce dla posadowienia baz logistycznych, magazynów, zakładów produkcyjnych i przetwórczych oraz przemysłu. Skalę zapotrzebowania na energię pokazuje sumaryczna ilość wskazań pożądanych wysokości mocy w złożonych dotychczas wnioskach przyłączeniowych – jest to niemal 30MW. Zmodernizowana stacja będzie ważnym impulsem do rozwoju lokalnego przemysłu, usług oraz budownictwa mieszkaniowego, które szybko rozwija się na terenach okołowarszawskich. Wzrosną możliwości przyłączania nowych odbiorców, w tym także wytwórców „zielonej energii”.

 

ozarow-2.jpg

Zakończenie inwestycji w Ożarowie zbiegło się z rozpoczęciem kolejnej - stacji 110/15 Krasnosielc w Rejonie Energetycznym Ostrołęka. W ramach prowadzonych prac powstanie m.in. odcinek dwutorowej linii 110kV, który doprowadzi zasilanie do stacji, nowoczesna rozdzielnia SN oraz ekologiczne stanowiska transformatorowe pozwalające na zamontowanie jednostek do 40KVA.

Obiekt zostanie wyposażony w najnowszą telemechanikę, a także rozwiązania pozwalające na bieżąco monitorować pracę urządzeń i skalować ją w zależności od obciążeń. Koszt inwestycji to ponad 21 mln zł. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna zapewni znaczne wzmocnienie jakości pewności zasilania na lokalnym terenie, a także zwiększy możliwości przyłączeniowe dla odnawialnych źródeł energii.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site