Więcej zielonej energii w województwie warmińsko-mazurskim

Zarząd PGE Dystrybucja 7 lipca 2021 roku podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę dotycząca dofinansowania ze środków unijnych projektu „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”. Dotacja wyniesie 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W listopadzie 2020 r. PGE Dystrybucja przystąpiła do udziału w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach działania 4.1. pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020. Spółka złożyła w konkursie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”. Wyniki konkursu opublikowano w kwietniu br. Projekt został pozytywnie oceniony oraz rekomendowany do dofinansowania.

 

olecko_swietajno_slajder.png

Projekt dotyczy modernizacji sieci dystrybucyjnej na terenie gmin: Olecko i Świętajno w powiecie oleckim, w celu zwiększenia możliwości przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 6 MW w ciągu roku. W ramach projektu przewidziano wymianę linii napowietrznych 15 kV na linie napowietrzno-kablowe, budowę złączy kablowych 15 kV, modernizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowę nowych odcinków linii niskiego napięcia.

 

olecko_slajder.jpg

- Modernizacja i przebudowa linii przyczyni się do zwiększenia możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych, zmniejszenia strat energii oraz rozwoju regionu przez wzrost jego atrakcyjności inwestycyjnej. Poprawi również bezpieczeństwo energetyczne obszaru poprzez zróżnicowanie nośników energii oraz możliwość szybszego rozwoju energetyki odnawialnej, a co za tym idzie - wzrost ilości energii pochodzącej z OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

 

Całkowity koszt projektu wynosi blisko 11 mln zł, przy czym wartość dofinansowania to ponad 7 mln zł.

 

Powyższa umowa jest trzecią uzyskującą dofinansowanie unijne, jaką Spółka podpisała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020. Pozostałe projekty to:

•             „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gminy Pisz w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”, koszt całkowity projektu 2,4 mln zł, wartość dofinansowania 1,6 mln zł.

•             „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie Miasta Ełk i gminy Ełk w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”, koszt całkowity projektu 10,4 mln zł, wartość dofinansowania 7,2 mln zł.

 

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site