Współpraca energetyki i samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury

W Ożarowie Mazowieckim zakończyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), w której uczestniczyli przedstawiciele Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce oraz władze samorządowe.

Konferencja pn. „Współpraca energetyki i samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej” była doskonałym miejscem do rozmów o przyszłości polskich sieci dystrybucyjnych.

Zarząd PGE Dystrybucja, największego OSD w kraju, bardzo ceni sobie współpracę z władzami samorządowymi. Wiemy, że nasza korelacja jest konieczna do rozwijania infrastruktury elektroenergetycznej – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja. – Musimy wzajemnie wspierać się w naszych działaniach – władze samorządowe są dla nas cennym źródłem informacji o lokalnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Z drugiej strony inwestycje w sieci dystrybucyjne pozwalają rozwijać się gospodarce w regionie – dodał.

​Podczas konferencji omówiono funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w okresie dynamicznych zmian na rynku energii elektrycznej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele z branży energetycznej i władze samorządowe omawiali wyzwania, przed jakimi stoi energetyka. Poruszano zagadnienia związane z klimatem, technologią i obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W panelu pt. „Operatorzy sieci elektroenergetycznych wobec wyzwań klimatycznych, technologicznych i regulacyjnych” udział wziął Jan Frania, wiceprezes PGE Dystrybucja ds. infrastruktury. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że operatorzy sieci zauważają obecnie sytuację wchodzenia rynku OZE w stan nasycenia.

 

W PGE Dystrybucja mamy już blisko 490 tysięcy prosumentów. Łącznie generują oni ponad 3,5 GW mocy. Zrównoważenie rynku w obliczu takich mocy jest ogromnym wyzwaniem – powiedział w czasie dyskusji Jan Frania.

Konieczność odpowiedniego zagospodarowania generowanej w źródłach rozproszonych „zielonej energii” to wyzwanie, jakie stoi przed każdym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Przedstawiciele OSD podkreślali, że należy budować świadomość prosumentów tak, by energia przez nich wytwarzana była konsumowana bezpośrednio w gospodarstwie domowym i nie zaburzała pracy sieci dystrybucyjnej. W dyskusji zwrócono też uwagę na potrzebę wsparcia możliwości magazynowania zielonej energii powstającej z OZE.

Podczas konferencji zarząd PGE Dystrybucja wręczył wyróżnienia i podziękowania za współpracę i współdziałanie samorządów ze spółką. Jarosław Kwasek przekazał wyrazy uznania przybyłym na spotkanie samorządowcom z terenu działania największego OSD w Polsce. Wyróżnienie otrzymali m.in. Bolesław Gzik - wicewojewoda lubelski, Artur Pizoń – starosta janowski oraz Kamil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk.

W uznaniu za współpracę podziękowanie otrzymał Sylwester Szczensnowicz, prezes PGE Energetyka Kolejowa oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) - Wojciech Tabiś i Katarzyna Zalewska-Wojtuś - za podejmowane działania na szczeblu ustawodawczym na rzecz kształtowania rozwiązań wspomagających pracę OSD.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site