Wzmocniona sieć energetyczna w Łowiczu

Trwają ostatnie prace porządkowe na stacji WN/SN Łowicz 1, przy ulicy Sochaczewskiej w Łowiczu. Z końcem listopada Oddział Łódź sfinalizuje bardzo ważną inwestycję, która zapewni dostawy energii do dużej części odbiorców z północnej części Łowicza i powiatu łowickiego

Zadanie polegało na budowie kompletnie nowej stacji i  obejmowało przebudowę:

  • jednosystemowej rozdzielni 110 kV typu H6 (składającej się z trzech pól liniowych)
  • pola sprzęgła
  • dwóch pól transformatorowych
  • rozdzielni 15 kV

Nowo powstały budynek o powierzchni 421 m2 i kubaturze 2 252 m3 zastąpił wysłużony obiekt z lat 60-tych ubiegłego wieku. Stacja WN/SN przy ulicy Sochaczewskiej została wybudowana w 1961 roku.

 

Realizacja inwestycji przebiegała w kilku etapach i była bardzo skomplikowana pod względem wykonawczym, ponieważ prowadzono ją z zachowaniem ciągłości ruchu, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności starej stacji transformatorowej, której poszczególne elementy sukcesywnie przełączano do nowo wybudowanych. Wymagało to stworzenia specjalnych układów jej pracy i modernizacji  układu zasilania. W marcu i maju br. zmodernizowano sekcje 1 i 2 rozdzielni 110 kV. We wrześniu dokonano odbioru technicznego nowej rozdzielni 15 kV. W październiku przełożono ostatnią linię 15 kV do nowej rozdzielni 15 kV - most kablowy transformatora TR 2, osiągając tym samym docelowy układ pracy stacji Łowicz 1. Zakończyło to prace przy urządzeniach elektrycznych, umożliwiając demontaż urządzeń i rozbiórkę starego budynku rozdzielni 15 kV.

Z końcem listopada br. nastąpi odbiór końcowy całej inwestycji.

- Przebudowa stacji WN/SN Łowicz 1 wpłynie na poprawę jakości dostaw energii elektrycznej do mieszkańców północnej części miasta i części powiatu łowickiego – mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego Oddziału PGE Dystrybucja. Zwiększy również niezawodność dostaw prądu do odbiorców przemysłowych kluczowych z punktu widzenia gospodarki miasta: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, wodociągów, oczyszczalni ścieków, trakcji kolejowej oraz zakładów przetwórstwa warzyw i owoców.

W przebudowanej stacji zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań: napowietrzną rozdzielnię 110 kV w oszynowaniu rurowym, wnętrzową rozdzielnię 15 kV z wyłącznikami próżniowymi, zespoły kompensacji prądów ziemnozwarciowych sieci 15 kV z nadążnym systemem regulacji dławików. Stację wyposażono w dwie baterie akumulatorów, które umożliwiają przy całkowitej utracie zasilania stacji niezakłóconą pracę urządzeniom zabezpieczeń, automatyki i łączności nawet przez kilkanaście godzin. Obiekt jest bezobsługowy, w pełni zautomatyzowany, sterowany poprzez system telemechaniki z poziomu Oddziałowego Centrum Dyspozytorskiego (w Łodzi) lub Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego (w Łowiczu). Jest objęty systemami zdalnego nadzoru: sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, telewizji dozorowej CCTV.

Przebudowa tego ważnego dla miasta obiektu trwała od sierpnia 2019 roku a wartość inwestycji wyniosła ponad 12 mln zł.

Oddział Łódź dostarcza energię elektryczną do ponad 1,2 mln odbiorców, z czego do 88 tysięcy na terenie obsługiwanym przez Rejon Energetyczny Łowicz. Zapewnienie niezakłóconych dostaw energii elektrycznej możliwe jest dzięki stale prowadzonym modernizacjom infrastruktury energetycznej i utrzymaniu jej dobrego stanu technicznego.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site