Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacji B/2/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 13.04.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 13.05.2023r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/2/2023 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2023 z raportem z procesu konsultacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site