Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 26.03.2020r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 09.04.2020r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2020 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/1/2020 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2020 z raportem z procesu konsultacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site