Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/2/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 16.07.2021r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 16.08.2021r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/2/2021 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/2/2021 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2021 z raportem z procesu konsultacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site