Zakończona przebudowa linii 110 kV w powiecie rawskim

PGE Dystrybucja Oddział Łódź zakończył ostatni, 24 – kilometrowy etap przebudowy  linii 110 kV relacji Odlewnia - Rawa Mazowiecka, prowadzącej z Rawy Mazowieckiej do Koluszek. Inwestycja była realizowana w latach 2019 – 2021.

Linia 110 kV Odlewnia - Rawa Mazowiecka stanowi istotny element sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja z uwagi na przyłączone do niej trzy farmy wiatrowe: Ścieki, Skoczykłody oraz Głuchów, o łącznej mocy wytwórczej 76 MW.

W ramach inwestycji dotychczasowa 30-kilometrowa linia jednotorowa została zastąpiona linią dwutorową, wybudowaną na słupach rurowych i z większym przekrojem przewodów roboczych. Usytuowanie linii na nowoczesnych słupach rurowych poprawia bezpieczeństwo przesyłu energii, a wymiana linii na dwutorową oraz zwiększone przekroje kabli przewodów poprawiają jakość dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Znaczący wpływ na efektywność dostaw energii ma również skablowanie sieci średniego napięcia w miejscach krzyżowania z linią WN.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i przebudowa sieci na dwutorową nie tylko znacząco zwiększa jej zdolności przesyłowe, ale także poszerza możliwości elastycznego prowadzenia ruchu w sieci. Poprawia również możliwości przyłączeniowe, w tym - tak istotne do transformacji energetycznej Polski - przyłączanie nisko i zeroemisyjnych źródeł energii.

W ciągu najbliższych dwóch lat planowana jest kolejna rozbudowa, podłączenie do jednego toru kolejnej linii dwutorowej, prowadzącej do projektowanej stacji 110/15 kV Żelechlinek, co korzystnie wpłynie na odciążenie i rezerwowanie linii 15 kV oraz pozwoli na przyłączenie kolejnej farmy wiatrowej.

Inwestycja ta przyczyni się też do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej w powiecie rawskim i rozwoju gospodarczego tego obszaru.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site