Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/5/2023 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.22.2023.LK z dnia 20 września 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

  1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/5/2023 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Nr 342 (4159) 21 września 2023 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site