Zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2022 IRiESD Załącznik nr 6

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.4.2022.ŁW  z dnia 12 czerwca 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

  1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2022 IRiESD Załącznik nr 6, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/1/2022 IRiESD na 90 (dziewięćdziesiąty ) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 261 (4078) 14 czerwca 2023 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site