Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2020 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.12.2020.MZS z dnia 12 sierpnia 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

  1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2020 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/1/2020 IRiESD na 14 (czternasty) dzień po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki przedmiotowej decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 179 (3133) z dnia 13.08.2020 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site