Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2021 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.1.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1.            zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2021 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2.            ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/1/2021 IRiESD na 14 (czternasty) dzień po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki niniejszej decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 61 (3306) z dnia 23.05.2021 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site