Zatwierdzenie zmian zawartych w Karcie Aktualizacji nr B/2/2023 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.11.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

  1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2023 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/2/2023 IRiESD na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 298 (4115) 19 lipca 2023 r.

Pliki zawierające decyzję Prezesa URE oraz kartę aktualizacji zamieszczamy poniżej.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site