Zmiana wzorów dokumentów dla zgłoszenia mikroinstalacji

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, w którym wprowadzono nowy wzór dla „Wniosków / Zgłoszeń mikroinstalacji” dostosowaliśmy dotychczasowe dokumenty. Nowe dokumenty zostały opublikowane na stronie www: https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/przydatne-dokumenty.

Zgłoszenia mikroinstalacji oraz Wnioski o określenie warunków przyłączenia dla mikroinstalacji na wcześniej publikowanych wzorach będą przyjmowane wyłącznie do 28 stycznia 2022 roku wraz z dodatkowym załącznikiem opublikowanym na w/w stronie www. – Załącznik 0A02-WZM-ZPK Oświadczenie zgłaszającego mikroinstalację (dla portalu klienta).

Od 29 stycznia 2022 roku dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane wyłącznie na nowych wzorach.

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez Portal klienta.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site