Zmiany w kontakcie z Odbiorcami PGE Dystrybucja S.A.

W związku z zagrożeniem epidemicznym we wszystkich oddziałach spółki PGE Dystrybucja wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa. Działania te dotyczą zarówno Pracowników, jak i zasad obsługi Klientów w zakresie usług dystrybucyjnych realizowanych w Spółce.

Decyzją Zarządu Spółki odwołano rutynowe działania inkasenckie wymagające wizyt naszych Pracowników w domach Klientów, w tym związanych z odczytami wskazań układów pomiarowych. Wykluczono wizyty i przemieszczanie się w obiektach spółki osób postronnych oraz wprowadzono bezwzględny zakaz spotkań grupowych, szkoleń i wszelkich zebrań. Kontakty te zostały zastąpione drogą telefoniczną, mailową oraz poprzez telekonferencje. Już od 12 marca ograniczono bezpośredni dostęp Klientów do Punktów Obsługi Klienta Dystrybucyjnego we wszystkich oddziałach spółki. Obsługa Klientów prowadzona jest z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji - poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu, a proces przyłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja możliwy jest poprzez portal nowych odbiorców (PNO) umieszczony na stronie internetowej spółki.

 

Przydatne linki:

składanie wniosków o przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej  do sieci PGE Dystrybucja możliwe jest do przeprowadzenia za pomocy strony internetowej Spółki

- Adresy Punktów Obsług Klienta Dystrybucyjnego

- Adresy i telefony Rejonów Energetycznych

- Aktualna lista toczących się w PGE Dystrybucja postępowań przetargowych

 

Przypominamy, że wszelkie sprawy związane z przerwami w dostawach energii elektrycznej należy zgłaszać pod alarmowym numerem telefonu 991 (aglomeracja warszawska:  22 340 41 00)

dystrybucja_site pgedystrybucja_site