Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia PGE Dystrybucja S.A. wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostali odwołani ze stanowisk. Nie wpływa to na bieżące działania operacyjne, które PGE Dystrybucja realizuje we wszystkich swoich lokalizacjach.

 

O składzie nowych władz Spółki poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site