Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja S.A. powierzyła z dn. 12 stycznia br. pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Panu Krzysztofowi Sola.

Ponadto informujemy, że Rada Nadzorcza Spółki uruchomiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

11 stycznia 2021 r. Pan Marcin Kowalczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja w wyniku powołania przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Jacka Sasina na stanowisko Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site