Zmiany w telefonicznej obsłudze Klienta

PGE Dystrybucja zmodernizowała proces telefonicznej obsługi Klienta poprzez automatyzację nawigacji, wprowadzenie interaktywnego systemu IVR (interactive voice response) oraz standaryzację w ramach całej Spółki.

Wszystkie rozmowy kierowane na wskazane poniżej numery są rejestrowane, a dane przetwarzane zgodnie z polityką ochrony danych osobowych Spółki. Klauzule informacyjne PGE Dystrybucja S.A. - kliknij TUTAJ , pełną treść można także odsłuchać wybierając odpowiednie polecenie.

W każdym Oddziale Spółki udostępniony zostaje jeden numer telefonu przeznaczony do obsługi naszych Klientów:

 

ODDZIAŁNUMER

BIAŁYSTOK

85 740 50 00

LUBLIN

81 445 10 00

ŁÓDŹ

42 675 10 00

RZESZÓW

17 749 70 00

SKARŻYSKO-KAMIENNA

41 252 67 90

WARSZAWA

22 341 14 11

ZAMOŚĆ

84 539 21 00

 

Klient dzwoniący pod dany numer usłyszy zapowiedź głosową, prowadzącą Go zgodnie z oczekiwaną tematyką i lokalizacją. W większości przypadków, obowiązuje poniższa lista poleceń:

1 - STAN LICZNIKA

2 - PRZYŁĄCZENIA

3 - MIKROINSTALACJE

4 - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, KOLIZJE  STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ

5 - ZMIANA SPRZEDAWCY I ROZLICZENIA

6 - WINDYKACJA

7 - NIELEGALNY POBÓR ENERGII

8 - OŚWIETLENIE ULICZNE

9 - INNY TEMAT ROZMOWY

Osoba dzwoniąca, po wysłuchaniu nagranych komunikatów, za pomocą aparatu(wybieranie tonowe) wybiera poszczególne pozycje z menu. Każdy Rejon Energetyczny w Oddziale ma przypisany numer. Jeżeli Klient nie jest pewien, do którego Rejonu Energetycznego należy, powinien wybrać „0” lub sprawdzić listę gmin obsługiwanych przez dany Rejon Energetyczny na https://pgedystrybucja.pl/kontakt.

PGE Dystrybucja pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)na obszarze określonym w udzielonej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Działalność Spółki polega na świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej poprzez jej transport za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych do odbiorców końcowych. Sprawy nie związane z działalnością OSD prosimy kierować do właściwego Sprzedawcy energii elektrycznej (numer najczęściej podany jest na fakturze).  

Dotychczasowe numery obowiązujące w PGE Dystrybucja będą stopniowo wygaszane.

Niezmiennie, numerem dotyczącym zagrożenia życia, wyłączeń i zgłaszania awarii sieci elektroenergetycznej pozostaje numer alarmowy: 991, czynny przez całą dobę.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site