Zmiany w Zarządzie PGE Dystrybucja

24 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Wojciecha Lutka z funkcji prezesa zarządu oraz Seweryna Kędry z funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych i podjęła uchwałę o oddelegowaniu Andrzeja Bondyry do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu PGE Dystrybucja S.A.

 

Równocześnie Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja S.A. uruchomiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i członków zarządu IV kadencji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site