Zmiany w Zarządzie Spółki

W dniu 11.08.2020 r. decyzją Rady Nadzorczej ze składu Zarządu PGE Dystrybucja S.A. został odwołany Pan Andrzej Bondyra.

 

Równocześnie z dniem 11 sierpnia br. Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Marcinowi Kowalczykowi oraz oddelegowała Pana Grzegorza Doleckiego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site