Aktualności

PGE Dystrybucja z dobrymi wynikami kwartalnymi

PGE Dystrybucja, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE , konsekwentnie poprawia wyniki finansowe przy jednoczesnym wzroście inwestycji zapewniających bezpieczeństwo dostaw i dalszą poprawę obsługi klientów.

PGE Dystrybucja z dobrymi wynikami kwartalnymi

PGE Dystrybucja, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE , konsekwentnie poprawia wyniki finansowe przy jednoczesnym wzroście inwestycji zapewniających bezpieczeństwo dostaw i dalszą poprawę obsługi klientów.

PGE Dystrybucja organizuje regionalne "Fora Energetyczne"

GE Dystrybucja prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, których celem jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie z przedstawicielami władz samorządowych. W tym celu co roku inicjuje cykl spotkań z samorządowcami, które przyjmują formę regionalnych „For Energetycznych”.

PGE Dystrybucja organizuje regionalne "Fora Energetyczne"

GE Dystrybucja prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, których celem jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie z przedstawicielami władz samorządowych. W tym celu co roku inicjuje cykl spotkań z samorządowcami, które przyjmują formę regionalnych „For Energetycznych”.

PGE Dystrybucja organizuje regionalne "Fora Energetyczne"

GE Dystrybucja prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, których celem jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie z przedstawicielami władz samorządowych. W tym celu co roku inicjuje cykl spotkań z samorządowcami, które przyjmują formę regionalnych „For Energetycznych”.

PGE Dystrybucja organizuje regionalne "Fora Energetyczne"

GE Dystrybucja prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, których celem jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie z przedstawicielami władz samorządowych. W tym celu co roku inicjuje cykl spotkań z samorządowcami, które przyjmują formę regionalnych „For Energetycznych”.

Pierwszy wspólny przetarg OSD rozstrzygnięty

PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja, ENEA Operator oraz RWE Stoen Operator rozstrzygnęły wspólny przetarg i zawarły umowy na dostawy bilansujących liczników energii elektrycznej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Landis+Gyr, która dostarczy ponad 36 tysięcy urządzeń.

Komunikat - sfałszowane informacje dot. zmiany rachunku bankowego

W związku z informacjami docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

Komunikat - sfałszowane informacje dot. zmiany rachunku bankowego

W związku z informacjami docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site