Aktualności

PGE Dystrybucja zwiększa świadomość bezpieczeństwa pracy

Ruszyły kolejne działania w ramach programu „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy w PGE Dystrybucja S.A.” W siedzibach spółki odbędą się szkolenia BHP połączone z prezentacją filmu o bezpieczeństwie, zainstalowane zostały również tablice elektroniczne pokazujące statystyki wypadkowości podczas pracy. Cel programu to poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy.

PGE Dystrybucja zwiększa świadomość bezpieczeństwa pracy

Ruszyły kolejne działania w ramach programu „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy w PGE Dystrybucja S.A.” W siedzibach spółki odbędą się szkolenia BHP połączone z prezentacją filmu o bezpieczeństwie, zainstalowane zostały również tablice elektroniczne pokazujące statystyki wypadkowości podczas pracy. Cel programu to poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy.

PGE Dystrybucja ogranicza przerwy w dostawach energii

Dzięki realizowanym przez spółkę PGE Dystrybucja inwestycjom i programom optymalizacyjnym, mającym na celu ograniczanie długości przerw planowanych, średni wskaźnik przerw w dostawie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2015 r. był o 30 minut niższy niż zakładano.

PGE Dystrybucja ogranicza przerwy w dostawach energii

Dzięki realizowanym przez spółkę PGE Dystrybucja inwestycjom i programom optymalizacyjnym, mającym na celu ograniczanie długości przerw planowanych, średni wskaźnik przerw w dostawie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2015 r. był o 30 minut niższy niż zakładano.

Zamojskie Fora Energetyczne

21 i 23 października 2015 r. odbyły się pierwsze Fora Energetyczne zorganizowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Uczestniczyli w nich starostowie, wójtowie, burmistrzowie miast i gmin z terenu działania Rejonu Energetycznego Tomaszów Lubelski, Rejonu Energetycznego Zamość oraz energetycy z PGE Dystrybucja S.A. Kolejne spotkania zorganizowane będą na terenie działania rejonów Chełm i Jarosław w listopadzie br.

Komunikat dot. wymiany liczników energii elektrycznej

Informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. prowadzi działania eksploatacyjne obejmujące m.in. wymianę liczników energii elektrycznej, wynoszenie układów pomiarowych na zewnątrz budynków, jednak nie wiążą się one z zawieraniem umów zmiany sprzedawcy.

Komunikat dot. wymiany liczników energii elektrycznej

Informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. prowadzi działania eksploatacyjne obejmujące m.in. wymianę liczników energii elektrycznej, wynoszenie układów pomiarowych na zewnątrz budynków, jednak nie wiążą się one z zawieraniem umów zmiany sprzedawcy.

Zamek Lubelski w kolorze nadziei

7 października Zamek Lubelski zaświecił się na zielono. Wydarzenie było połączone z akcją informacyjną o mózgowym porażeniu dziecięcym. W ten sposób, po raz pierwszy w naszym województwie, obchodzono Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

PGE Dystrybucja inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej

PGE Dystrybucja uruchomiła nowoczesną, bezobsługową stację przesyłową w Kajetanach i 9-kilometrowy odcinek linii 110 kV biegnący przez teren podwarszawskich gmin Nadarzyn i Michałowice. Inwestycja o wartości ok. 23 mln zł umożliwi dalszy, szybki rozwój ekonomiczny tej części aglomeracji warszawskiej. Gwarantuje wysokie standardy jakościowe energii elektrycznej, która płynie do istniejących i powstających firm oraz odbiorców indywidualnych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site