Aktualności

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.5.2016.MPi z dnia 14 października 2016r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. na okres 01.01.2017r. – 31.12.2017 r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne – PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Konkurs "Samorząd Przyjazny Energii" rozstrzygnięty

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, przy wsparciu PGE Dystrybucja i innych Operatorów. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Konkurs "Samorząd Przyjazny Energii" rozstrzygnięty

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, przy wsparciu PGE Dystrybucja i innych Operatorów. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site