Aktualności

Innowacyjne rozwiązania na sieciach PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja realizuje projekty związane z rozwojem inteligentnej sieci energetycznej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możliwe jest m.in. zwiększenie wykorzystania mocy z odnawialnych źródeł energii, rozwój sieci energetycznej z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii czy zwiększenie efektywności pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych.

Komunikat w sprawie wykonania ekspertyz w procesie przyłączania

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z dniem 2 kwietnia 2024 r. przyjmuje do stosowania opracowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zmieniony wzór zakresu i warunków wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny (dalej: ZIWWE) dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia PGE Dystrybucja S.A.

znak-pionowy.jpg

PGE Dystrybucja zakończyła budowę stacji 110/15 kV Jeziórko

PGE Dystrybucja oddała do użytku nową stację 110/15 kV Jeziórko. Obiekt umożliwi przyłączanie do sieci odbiorców z Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) EURO-PARK WISŁOSAN. Główny Punkt Zasilający (GPZ) Jeziórko pozwoli także na efektywne wykorzystanie zielonej energii generowanej przez farmy fotowoltaiczne należące do PGE Energia Odnawialna.

gpz-jeziorko-3-res.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site