Data złożenia ofert 20.02.2020 r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 20.02.2020 r godz. 10.00

Otwarcie ofert niejawne.