Zmiana parametrów przyłączenia mikroinstalacji - osoba fizyczna

dystrybucja_site pgedystrybucja_site