Harmonogram wymian


          baner_1110_296_v1.jpg

Zobacz, kiedy zastąpimy Twój dotychczasowy licznik bardzo nowoczesnym urządzeniem.

PGE Dystrybucja, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), realizuje projekt instalacji Liczników Zdalnego Odczytu. Wszyscy klienci Spółki będą posiadać Liczniki Zdalnego Odczytu do lipca 2031 r. , co dla PGE Dystrybucja oznacza wymianę blisko 6 mln urządzeń, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

1) do 31 grudnia 2023 r. – co najmniej 15% liczników – tj. 850 tys. urządzeń.

2) do 31 grudnia 2025 r. − co najmniej 35% liczników – tj. 2 mln urządzeń.

3) do 31 grudnia 2027 r. − co najmniej 65% liczników – tj. 3,8 mln urządzeń

4) do 31 grudnia 2028 r. − co najmniej 80% liczników – tj. 4,7 mln urządzeń

5) do lipca 2031 r. – 100% tj. prawie 6 mln liczników.

 

 

Liczniki w domach klientów wymienią monterzy PGE Dystrybucja bądź uprawnieni pracownicy firm zewnętrznych. Podczas wymiany licznika w domu/mieszkaniu nie jest wymagana obecność klienta. O terminie wymiany poinformujemy na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/liczniki-zdalnego-odczytu, na tablicach ogłoszeń lub na stronie internetowej gminy. Wymiana urządzeń nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site