Program Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO)


          baner_1110_296_v1.jpg

Dlaczego właśnie takie liczniki i jaką korzyść z tego będziesz miał? Dowiedz się już teraz.

Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO) instalowane u klientów PGE Dystrybucja to krok w kierunku nowoczesności, efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. To narzędzie, które dostarcza bezpośrednio do odbiorcy dokładne informacje pomiarowe, ułatwiając świadome gospodarowanie energią elektryczną. LZO posiadają możliwość zdalnego pozyskiwania danych, bez konieczności wizyty przedstawicieli spółki w miejscu instalacji licznika.

Dzięki LZO klienci będą mieli wgląd do szczegółowych danych o własnym zużyciu energii. LZO umożliwiają m.in. kontrolę bieżącego zużycia energii w okresach godzinowych. Dzięki temu będzie można przeanalizować swój pobór energii i jego koszt, a następnie wybrać optymalny sposób rozliczeń, co pomoże w ograniczeniu wydatków nawet o kilkanaście procent rocznie.

 

LZO to nowoczesne narzędzie , które:

 

  • umożliwia zdalny odczyt danych pomiarowych, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy, bez konieczności  wizyt przedstawicieli PGE Dystrybucja u klientów,
  • umożliwia pomiar energii w dwóch kierunkach, co eliminuje konieczność wymiany licznika w przypadku przyłączenia odnawialnego źródła energii (OZE),
  • przekazuje do PGE Dystrybucja informacje o przerwach w zasilaniu,
  • zapewnia zdalną synchronizację zegara licznika, np. przy zmianie grupy taryfowej bez koineczności wizyty przedstawiciela Spółki w domu klienta,
  • umożliwia – na wniosek Klienta – udostępnianie aktualnych danych pomiarowych klientowi.

 

Liczniki w domach klientów wymienią monterzy PGE Dystrybucja bądź uprawnieni pracownicy firm zewnętrznych. Wymiana urządzeń nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Do lipca 2031r. wymienionych zostanie blisko 6 mln liczników u wszystkich klientów.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site