Zdalny odczyt - także na wniosek Klienta


          baner_1110_296_v1.jpg

Już teraz - bez czekania - możesz korzystać z możliwości, jakie dają nasze nowoczesne liczniki. 

Dla naszych klientów, którzy chcą korzystać z udogodnień oferowanych przez Licznik Zdalnego Odczytu, oferujemy możliwość instalacji takiego urządzenia bez konieczności oczekiwania na wymianę zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Instalacja liczników na wniosek Odbiorcy realizowana jest poza harmonogramem a w danym roku kalendarzowym PGE Dystrybucja może zainstalować liczniki w nie więcej niż 0,1% przyłączonych punktów poboru energii (w 2023 r. z tej możliwości może skorzystać nie więcej niż 5 670 odbiorców).

Zainstalowanie Licznika Zdalnego Odczytu poza harmonogramem jest odpłatne. Opłata pobierana jest na podstawie umowy zlecenia zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych realizowanych przez PGE Dystrybucja (na standardowym druku umowy zlecenia).

Koszt instalacji, konfiguracji i uruchomienia zdalnej transmisji danych pomiarowych z licznika zdalnego odczytu wynosi:

  • 302 zł netto tj. 371,46 zł brutto w przypadku 1-fazowego licznika zdalnego odczytu,
  • 321 zł netto tj. 394,83 brutto w przypadku 3-fazowego licznika zdalnego odczytu.

Licznik zdalnego odczytu zostanie zainstalowany w terminie do 4 miesięcy od dnia wystąpienia o to Odbiorcy końcowego.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site