Rejon Energetyczny Lublin Miasto

 

Informacje o przyłączeniach (81) 445 11 26
(81) 445 11 71
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Obsługa liczników (81) 746 29 29
Obsługiwane gminy Głusk, Jastków, Konopnica, Lublin, Niemce, Wólka Lubelska
dystrybucja_site pgedystrybucja_site