Władze

Zarząd

a_bondyra.jpg

Andrzej Bondyra

Prezes Zarządu
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pracował między innymi n...
Życiorys

Zbigniew Dżugaj

Wiceprezes Zarządu
Absolwent m.in. Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej; Studiów podyplo...
Życiorys

Jan Frania

Wiceprezes Zarządu
Absolwent m.in. Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej; Studiów podyplomowych z zakresu...
Życiorys
dsc_4208-aa-ver2.jpg

Krzysztof Sola

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Urzędnik, ekonomista, menadżer, absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach oraz Politechnik...
Życiorys
marcin-kowalczyk.png

Marcin Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył również studia podyp...
Życiorys

Zarząd prowadzi sprawy PGE Dystrybucja S.A., reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zarządza jej majątkiem. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. składa się z 2-6 członków powołanych przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

  • Grzegorz Dolecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Daniel Malicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marcin Bień
  • Piotr Iwan
  • Beata Ogrodnik - Kołodziejczyk

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PGE Dystrybucja S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do jej szczególnych obowiązków należy badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdań Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników tych badań.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Dystrybucja S.A. utworzona została w dniu 27 listopada 2009 r. przez Spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Posiadaczem 100% akcji Spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dyrektorzy Oddziałów

Jarosław Dzięgielewski

Dyrektor Generalny Odział Białystok

Tomasz Brochocki

Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Warszawa

Andrzej Olborski

Dyrektor Generalny Oddziału Zamość

Andrzej Kuchciak

Dyrektor Generalny Oddziału Lublin

Marek Sroczyński

Dyrektor Generalny Oddziału Łódź
7k7a6848.jpg

Grzegorz Pietrusza

Dyrektor Generalny Oddziału Rzeszów

Wojciech Nita

Dyrektor Generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna
dystrybucja_site pgedystrybucja_site