Władze

Zarząd

marcin-kowalczyk.png

Marcin Kowalczyk

Prezes Zarządu
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył również studia podyp...
Życiorys
grzegorz-dolecki.jpg

Grzegorz Dolecki

Wiceprezes Zarządu
Absolwent: - Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej - Studiów pody...
Życiorys

Zbigniew Dżugaj

Wiceprezes Zarządu
Absolwent m.in. Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej; Studiów podyplo...
Życiorys

Jan Frania

Wiceprezes Zarządu
Absolwent m.in. Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej; Studiów podyplomowych z zakresu...
Życiorys
dsc_4208-aa-ver2.jpg

Krzysztof Sola

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Urzędnik, ekonomista, menadżer, absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach oraz Politechnik...
Życiorys

Zarząd prowadzi sprawy PGE Dystrybucja S.A., reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zarządza jej majątkiem. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. składa się z 2-6 członków powołanych przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

  • Daniel Malicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Beata Ogrodnik - Kołodziejczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marcin Bień
  • Piotr Iwan
  • Piotr Pietrzak
  • Lucjan Cichosz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PGE Dystrybucja S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do jej szczególnych obowiązków należy badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdań Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników tych badań.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Dystrybucja S.A. utworzona została w dniu 27 listopada 2009 r. przez Spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Posiadaczem 100% akcji Spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dyrektorzy Oddziałów

Andrzej Olborski

Dyrektor Generalny Oddziału Zamość

Jarosław Dzięgielewski

Dyrektor Generalny Odział Białystok

Andrzej Kuchciak

Dyrektor Generalny Oddziału Lublin
dsc00765-3.jpg

Andrzej Piętka

Dyrektor Generalny Oddziału Łódź
7k7a6848.jpg

Grzegorz Pietrusza

Dyrektor Generalny Oddziału Rzeszów
sylwester-szczensnowicz.jpg

Sylwester Szczensnowicz

Dyrektor Generalny Oddziału Warszawa

Wojciech Nita

Dyrektor Generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna
dystrybucja_site pgedystrybucja_site