Władze

Zarząd

Wojciech Lutek

Prezes Zarządu
Absolwent m.in. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; MBA University of Ill...
Życiorys

Zbigniew Dżugaj

Wiceprezes Zarządu
Absolwent m.in. Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej; Studiów podyplo...
Życiorys

Jan Frania

Wiceprezes Zarządu
Absolwent m.in. Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej; Studiów podyplomowych z zakresu...
Życiorys

Seweryn Kędra

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Członek CIMA (Chartered Institute of Management...
Życiorys

Andrzej Bondyra

Wiceprezes Zarządu
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pracował między innymi n...
Życiorys

Zarząd prowadzi sprawy PGE Dystrybucja S.A., reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zarządza jej majątkiem. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. składa się z 2-6 członków powołanych przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

  • Grzegorz Dolecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Daniel Malicki
  • Agnieszka Cabaj
  • Tomasz Wilczyński
  • Piotr Kacejko
  • Wiesław Perdeus
  • Beata Ogrodnik - Kołodziejczyk

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PGE Dystrybucja S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do jej szczególnych obowiązków należy badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdań Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników tych badań.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Dystrybucja S.A. utworzona została w dniu 27 listopada 2009 r. przez Spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Posiadaczem 100% akcji Spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dyrektorzy Oddziałów

Jarosław Dzięgielewski

Dyrektor Generalny Odział Białystok

Tomasz Brochocki

Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Warszawa

Andrzej Olborski

Dyrektor Generalny Oddziału Zamość

Andrzej Kuchciak

Dyrektor Generalny Oddziału Lublin

Marek Sroczyński

Dyrektor Generalny Oddziału Łódź

Władysław Turek

Dyrektor Generalny Oddziału Rzeszów

Wojciech Nita

Dyrektor Generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna
dystrybucja_site pgedystrybucja_site