Absolwent:

 • Studiów Podyplomowych Akademia Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 • Studiów magisterskich na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej;
 • Podyplomowego Studium Menedżerskiego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej;
 • Studiów podyplomowych w zakresie finansowo-bankowym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Podyplomowego Studium Bankowości w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach;
 • Podyplomowego Studium Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;
 • Podyplomowych Studiów z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości MSR/MSSF na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kariera Zawodowa:

 • Prezes Zarządu WBC Leasing Sp. z o. o.
 • Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Fabryka Maszyn w Janowie Sp. z o.o.
 • Dyrektor Finansowy Stella Pack S.A.
 • Dyrektor Ekonomiczny- Koordynator Zarządzania Operacyjnego SIPMA S.A.
 • Dyrektor Finansowy BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.
 • INTERIM MANAGER Dyrektor Finansowy/ Doradca Zarządu
 • Dyrektor Finansowy, Dyrektor Zarządzający SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
 • Dyrektor Finansowy, zakłady produkcyjne