Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył również studia podyplomowe w obszarze bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz menadżerskie studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Doświadczenie menadżerskie zdobył sprawując funkcje członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w latach 2018-2020 był Wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego Sp. z o.o. Zajmował również samodzielne stanowisko w spółce zależnej Polskiej Grupy Energetycznej S.A. - PGE Energia Odnawialna S.A. Pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych, zdobyte w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych, zajmujących się m.in. obrotem specjalnym i działalnością  gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Jest specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, obronności, a także ochrony informacji niejawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Kancelarii Prezydenta RP za czasów prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego oraz był asystentem w gabinecie politycznym Ministra Obrony Narodowej śp. Aleksandra Szczygło.

Doświadczenie zawodowe:

- Wiceprezes Zarządu Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego Sp. z o.o.,

- Zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Sekretarz Rady Nadzorczej AMW,

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych m.in.  w Kancelarii Prezydenta RP oraz w spółkach prawa handlowego,

- Asystent Ministra w Ministerstwie Obrony Narodowej w gabinecie politycznym Ministra Aleksandra Szczygło.