Aktualności

Komunikat dotyczący zasad bezpieczeństwa

W związku z potencjalnymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, w tym również związanymi z socjotechniką i phishingiem (podszywaniem się pod inną osobę lub instytucję w celu zdobycia określonych informacji lub nakłonienia do określonych działań), przypominamy o elementarnych zasadach zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami

znak-pionowy-flat.jpg

Wzrost pewności zasilania centrum Łodzi

PGE Dystrybucja oddała do eksploatacji linię kablową 110 kV, która połączyła dwie ważne stacje dystrybucyjne wysokiego napięcia: RPZ Śródmieście i RPZ Drewnowska. Dzięki temu znacznie poprawi się jakość zasilania ścisłego centrum miasta.

znak-pionowy-flat.jpg

Spotkanie informacyjne na temat nowych procedur dla OSDn i OSDp

W sierpniu i wrześniu zaczną obowiązywać odpowiednio zapisy kodeksu sieci NC DC, zawierające wymogi dotyczące przyłączania nowych odbiorów do sieci oraz NC HVDC zawierające wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 6 sierpnia 2019 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

znak-pionowy-flat.jpg

PGE Dystrybucja liderem regionu lubelskiego

PGE Dystrybucja po raz kolejny potwierdziła pozycję gospodarczego lidera na Lubelszczyźnie. Firmy z najlepszymi wynikami w regionie zostały nagrodzone podczas gali „Setka Kuriera” organizowanej przez redakcję Kuriera Lubelskiego

zlota-setka.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site