Aktualności

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie  działając na podstawie uchwały nr 65/III/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu III kadencji spółki PGE Dystrybucja S.A. (dalej „Spółka” albo „PGE Dystrybucja”).

PGE Dystrybucja partnerem XIV Konferencji PTPiREE

Aspekty ekonomiczne oraz techniczne zarządzania oświetleniem dróg i miejsc publicznych były głównymi zagadnieniami na odbywającej się 3 i 4 kwietnia w Wiśle XIV Konferencji PTPiREE „Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”. Partnerem tegorocznej edycji Konferencji była PGE Dystrybucja.

znak-pionowy-flat.jpg

Kolejne „Lasy pełne energii” dzięki PGE Dystrybucja

Rusza 19. edycja akcji zapoczątkowanej przez pracowników PGE Dystrybucja „Lasy pełne energii”. Dzięki współpracy z Lasami Państwowymi, młodzieżą szkolną i wolontariuszami, posadzonych energetycy zasadzą w tym roku kolejne kilkadziesiąt tysięcy młodych drzew.

Nowe procedury w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej - spotkanie informacyjne

W kwietniu zaczną obowiązywać zapisy kodeksu sieci NC RfG, zawierające wymogi dotyczące przyłączania nowych jednostek wytwórczych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 17  kwietnia 2019 roku w  siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będzie to kolejne wydarzenie z cyklu spotkań otwartych i konsultacji dotyczących kodeksu sieci NC RfG.

znak-pionowy-flat.jpg

Taryfa dla OSD zatwierdzona

22 marca br. Prezes URE zatwierdził taryfę przesyłową Operatora Systemu Przesyłowego - PSE oraz taryfy dystrybucyjne na rok 2019 r. pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja inwestuje w poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej

W 2018 roku wartość inwestycji PGE Dystrybucja, spółki z Grupy PGE, wyniosła ponad 1,8 mld złotych. Kwota ta zawiera prace obejmujące modernizację ponad 208 km sieci wysokiego napięcia, 1,8 tys. km sieci średniego napięcia i blisko 2,3 tys. km sieci niskiego napięcia. Spółka wybudowała i zmodernizowała ponad 2 tys. stacji transformatorowych.

pged-pol.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site