Aktualności

Nagroda w konkursie Podkarpacka Budowa Roku 2018 dla PGE Dystrybucja Odział Rzeszów

20 września w Rzeszowie odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2018” zorganizowanego przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Nagrodę pierwszego stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2018 w kategorii Stacje Elektroenergetyczne  otrzymał PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów za realizację przebudowy stacji 110/SN kV Rzeszów Centralna.

or-dyplom-budowa-roku.jpg

Europejscy dystrybutorzy energii w Warszawie

PGE Dystrybucja gościła w Warszawie przedstawicieli europejskich dystrybutorów energii elektrycznej. Warszawskie spotkanie EDSO było kolejną okazją do wymiany doświadczeń i przedyskutowania najważniejszych problemów sektora dystrybucyjnego w Europie.

img_6771.jpg

LTE 450 coraz bliżej

Zarząd PGE Dystrybucja podpisał porozumienie z PGE Systemy i Eneą Operator o współpracy przy budowie sieci LTE 450 na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego.

lte-podpisanie.jpg

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dn 26.08.2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia (NC HVDC)

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż od 8 września 2019 r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: NC HVDC).

znak-pionowy.jpg

Jubileusz 110 lat Energetyki Podkarpackiej

6 września PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów świętował jubileusz 110-lecia Energetyki Podkarpackiej. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w rzeszowskiej Farze, po której nastąpiła cześć oficjalna  w Filharmonii Podkarpackiej.

nr-1_elektrownia-miejska-w-rzeszowie_1914.jpg

PGE Dystrybucja modernizuje sieć w ramach programu kablowania

Spółka PGE  Dystrybucja  wychodząc  naprzeciw  potrzebom  i  oczekiwaniom  odbiorców energii elektrycznej systematycznie  modernizuje sieci  energetyczne w ramach programu kablowania sieci średniego napięcia. Program ma na celu zmianę struktury sieci SN polegającej na zwiększeniu udziału linii kablowych do min. 30%

Inwestycje oddziału Warszawa

PGE Dystrybucja realizuje ambitny plan inwestycyjny w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Ważnym elementem tego planu jest wymiana linii napowietrznych na kablowe, szczególnie w przypadku linii średniego napięcia, które mają największy wpływ na skrócenie ewentualnych przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców. Najwięcej tego rodzaju inwestycji wykonuje warszawski oddział spółki, który zaplanował w tym roku nakłady na sieci średniego i niskiego napięcia w wysokości 240 mln zł.

kisielany.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site