Absolwent:

 • Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej
 • Studiów podyplomowych z zakresu planowania i zarządzania energetyką lokalną na Wydziale Inżynierii produkcji SGGW w Warszawie
 • Podyplomowych studiów menadżerskich oraz studiów MBA prowadzonych przez Politechnikę Lubelską i University of Illinois
 • Podyplomowych studiów „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych” w SGH w Warszawie

Kariera zawodowa:

 • od 1996 roku Specjalista ds. Handlu i Marketingu, a następnie p.o. Dyrektora Filii Handlowej Convector S.A. w Lublinie
 • w latach 2001-2004 Kierownik Działu Oferowania i Umów INSTAL LUBLIN S.A.
 • w latach 2005-2010 Dyrektor Biura Handlu i Kontraktów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, Dyrektor ds. Inwestycji i Remontów oraz Prokurent Dystrybucja LUBZEL
 • w latach 2006-2010 Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej EC Lublin Wrotków
 • w latach 2010-2017  Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.
 • w latach 2014-2017 Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • w latach 2018-2020 Wiceprezes PGE Toruń
 • w latach 2019-2020 Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia Zgierz – PGE EC
 • od kwietnia do 15 września 2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Dystrybucja S.A.
 • od 15 września 2020 Wiceprezes Zarządu ds. Operatora PGE Dystrybucja S.A.