Magister administracji (specjalność administracja gospodarcza), absolwent studiów podyplomowych: audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Zdobył również wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego o specjalności bezpieczeństwo informacji. Ukończył studia podyplomowe Executive Master of Business Administration.

Pracę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Grupie Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP Internet). Doświadczenie zdobywał w administracji, w szczególności w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstw, ich restrukturyzacji oraz z zakresu audytu i kontroli m.in. w Grupie PKP S.A. (PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Intercity S.A.), Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz Polskiej Grupie Górniczej (Kompania Węglowa S.A.), gdzie tworzył nowe struktury spółki.

Od 2017 r. związany z Agencją Mienia Wojskowego w Lublinie, gdzie w latach 2018 - 2020 pełnił funkcję zastępcy dyrektora oddziału regionalnego. Przed powołaniem na Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A., w 2020 r. został zatrudniony na stanowisku dyrektora Departamentu Administracji.