Absolwent:

  • Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • Studiów podyplomowych  z zakresu finansów i zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego;
  • Studiów MBA prowadzonych przez Politechnikę Lubelską i University of Illinois

Kariera zawodowa

  • od 2010 roku związany z Grupą Kapitałową PGE. Rozpoczął swoją karierę zawodową w Spółce PGE Dystrybucja.
  • w 2014 roku rozpoczął pracę w PGE S.A., gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontrolingu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Odpowiadał za kluczowe procesy związane z obszarem sprawozdawczość zarządczej, w tym m.in. nadzór finansowy nad Spółkami GK PGE.
  • od 15 marca 2022 r. Wiceprezes Zarządu ds. finansowych PGE Dystrybucja S.A. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Członek i Przewodniczący Rad Nadzorczych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania finansami. 

Kluczowe kompetencje: wiedza z zakresu zarządzania finansowego i rachunkowości zarządczej, standaryzacja i optymalizacja procesów, współpraca przy bieżących i strategicznych projektach GK PGE.