Aktualności

Do końca roku PGE Dystrybucja przyłączy 210 MW w źródłach odnawialnych

Od momentu konsolidacji ośmiu OSD, tj. od 01.09.2010r., PGE Dystrybucja przyłączyła do swojej sieci źródła energii odnawialnej o mocy 280 MW. Z tego 272 MW zainstalowane są w elektrowniach wiatrowych, zaś 6 MW w elektrowniach biogazowych. Do końca 2012 roku planowane jest przyłączenie kolejnych źródeł o łącznej mocy 210 MW.

PGE Dystrybucja planuje wzrost inwestycji w 2012 roku

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2011 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła 1,255 mld zł. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci Sn/nN oraz linie WN i stacje WN/Sn, Sn/Sn.

PGE Dystrybucja uruchomi Centrum Wsparcia Klienta Dystrybucyjnego

PGE Dystrybucja przygotowuje się do wprowadzenia nowego modelu obsługi klienta, w związku z wdrażaniem jednolitych struktur organizacyjnych w oddziałach spółki oraz wypełnianiem wymagań stawianych przez ustawę Prawo energetyczne w zakresie obowiązków OSD. W spółce powstanie Centrum Wsparcia Klienta Dystrybucyjnego (CWKD).

61 tys. nowych odbiorców w PGE Dystrybucja

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci blisko 61 tys. odbiorców, z czego ponad 60 tys. to przyłączenia do sieci na poziomie nN. Przyłączenia do sieci na poziomie SN stanowią blisko 1 proc. wszystkich przyłączeń, zaś na poziomie WN przyłączono 13 nowych odbiorców.

Ograniczenie strat sieciowych w PGE Dystrybucja

W 2011 roku PGE Dystrybucja osiągnęła wskaźnik strat sieciowych na poziomie 6,87 proc., w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 7,73 proc. W efekcie ograniczenia strat sieciowych w ubiegłym roku koszty spółki związane z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej były mniejsze o około 70 mln zł. w odniesieniu do planowanych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site