Aktualności

PGE Dystrybucja S.A. wygrywa spór z Prezesem URE

7 września br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej D(…).P(…). Sąd uchylił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzasadniając, że organ regulacyjny jak i Zainteresowany - farma wiatrowa D(…).P(…) nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Wyrok jest prawomocny.

PGE Dystrybucja ubiega się o 4 mln zł na wymianę transformatorów

29 sierpnia br., PGE Dystrybucja Oddział Łódź – Miasto złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi cztery wnioski o udzielenie środków pomocowych w formie pożyczki na łączną kwotę 4 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych o wartości 6,4 mln zł., mających na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami.

Spadek zatrudnienia w PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja odnotowała blisko 8,5 proc. spadek zatrudnienia od momentu konsolidacji. Redukcja etatów do dnia 1 czerwca br. wyniosła ponad 1050. Program optymalizacji zatrudnienia jest jednym z programów efektywnościowych realizowanych w spółce.

PGE Dystrybucja coraz więcej inwestuje w przyłączanie nowych odbiorców

Około 91 mln zł na inwestycje przyłączeniowe wydała w I kwartale 2012 roku spółka PGE Dystrybucja, to więcej o 22 mln niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wobec zwyżkowej tendencji w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka zaplanowała wzrost środków na ten cel w tegorocznym planie inwestycyjnym.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site