Aktualności

PGE Dystrybucja kontynuuje prace związanie z wdrożeniem systemu klasy AMI

PGE Dystrybucja zgłosiła do Urzędu Regulacji Energetyki projekt „Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto”. W zgłoszeniu poprzedzającym rozpoczęcie wdrożenia, spółka zaprezentowała ramowy harmonogram projektu oraz dane wyjściowe służące do wyliczenia oczekiwanych korzyści z wdrożenia systemu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedne z ważniejszych to akcje charytatywne wspierające potrzebujących: „Pływaj z PGE” oraz „Energetyczny Tornister”. 12 maja br. w Lublinie odbyło się podsumowanie pierwszej edycji akcji dla przedszkolaków „Pływaj z PGE” wraz z zawodami pływackimi.

Rokowania nowego PUZP w PGE Dystrybucja

Związek Pracodawców Dystrybucji Energii, chcąc zabezpieczyć zbiorowe interesy pracowników koncernu PGE Dystrybucja po 2016 - a więc po wygaśnięciu tzw. umów społecznych - wezwał wszystkie Centrale Związkowe reprezentujące pracowników koncernu do negocjacji nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja zaoszczędziła 56 mln zł w postępowaniach zakupowych

W pierwszym kwartale 2013 roku oszczędności w PGE Dystrybucja ze wszystkich przeprowadzonych przez spółkę postępowań wyniosły ponad 56 mln złotych. Różnica pomiędzy całkowitą wartością szacunkową produktów, przyjmowaną jako potencjalny koszt ich zakupu, a łączną kwotą cen, jakie spółka otrzymała na wszystkie zamówienia wyniosła ponad 22 proc.

Kolejne 10 tys. nowych odbiorców w PGE Dystrybucja

W okresie od stycznia do marca 2013 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 10 tys. odbiorców. Ponadto w I kwartale br. w Spółce określono 26 warunków przyłączenia dla wytwórców z mocą 20 MW zaliczanych do Odnawialnych Źródeł Energii.

PGE Dystrybucja w 2012 roku wydała na inwestycje 1,34 mld zł

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2012 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła blisko 1,34 mld zł. W 2011 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1,25 mld zł. Dynamika wzrostu nakładów w stosunku do roku ubiegłego wyniosła blisko 7 proc. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN/nN oraz stacje 110/SN i SN/SN.

PGE Dystrybucja znacznie poprawiła wyniki finansowe

Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe w 2012 roku. EBITDA w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o blisko 22 proc., EBIT o ponad 46 proc., przy wzroście przychodów o ponad 5 proc.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site