Aktualności

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów rozpoczął budowę linii napowietrznej 110 kV Nowy Żmigród - Iwonicz

Projekt: „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 25 września 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

znak-pionowy-flat.jpg

Umowa na GPZ Grójec podpisana

PGE Dystrybucja sukcesywnie korzysta ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014-2020 na realizację projektów związanych z budową lub modernizacją infrastruktury energetycznej.

znak-pionowy.jpg

Inwestycje PGE Dystrybucja na Mazurach

Białostocki Oddział PGE Dystrybucja zrealizował na terenie powiatu piskiego inwestycje służące poprawie niezawodności dostaw energii elektrycznej.  Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,7 mln złotych.

Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym

W 2020 roku operatorzy systemów dystrybucyjnych przyłączą do swoich sieci rekordową ilość prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Urząd Regulacji Energetyki (URE) wraz z zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) spółkami (w tym PGE Dystrybucja) opracowały „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”.

przewodnik_okladka-mini.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site