INFORMACJA

W związku z zawarciem umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez PGE Dystrybucja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących nadużyć finansowych za pomocą mechanizmu sygnalizacyjnego obsługiwanego przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ.

Mechanizm umożliwia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości pod adresem e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci/

 

W przypadku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na taka 2014-2020, informujemy o możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, za pomocą mechanizmu sygnalizacyjnego obsługiwanego przez Instytucję Zarządzającą ww. Programem.

Mechanizm umożliwia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości pod adresem e-mail: naduzycia@warmia.mazury.pl lub poprzez specjalny formularz na stronie internetowej: https://naduzycia.warmia.mazury.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn, z dopiskiem „Nadużycia”