Projekty współfinansowane z innych funduszy

L.p. Data podpisania umowy Nazwa projektu Źródło finansowania Umowa nr Link
1

4 września 2013 r.

„Zabezpieczenie gruntu przed awaryjnym wyciekiem oleju transformatorowego przez wybudowanie mis olejowych pod transformatorami mocy na stacjach elektroenergetycznych 110/15 kV: Janowice, Krasnystaw, Tomaszów Południe”   WFOŚiGW w Lublinie 77/2013/P/OZ
2

28 grudnia 2012 r.

„Wymiana transformatorów 110/15 kV w stacjach Milionowa i Głowno na jednostki o niższych stratach” WFOŚiGW w Łodzi 648/OA/P/2012  
3 31 grudnia 2012 r. „Zmniejszenie strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych 15/0,4 kV w Regionie Łódzkim” WFOŚiGW w Łodzi 691/OA/P/2012
4 31 grudnia 2012 r. „Wymiana 1500 szt. energochłonnych opraw rtęciowych na energooszczędne sodowe na terenie Miasta Łodzi i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej” WFOŚiGW w Łodzi 693/OA/P/2012  
5 31 grudnia 2012 r. „Budowa stanowisk ekologicznych dla transformatorów 110/15 kV w stacji Dąbrowska w Łodzi i w stacji Stryków” WFOŚiGW w Łodzi 694/ZI/P/2012    
6 20 października 2014 r. „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych (SDZP)” NFOŚiGW, NCBiR GEKON1/02/214108/19/2014
7 30 czerwca 2014 r. „Budowa i wdrożenie inteligetnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto” NFOŚiGW 342/2014/Wn50/OA-is-ku/D
8 29 grudnia 2022r. Projekt: "Modernizacja stacji 220/110/15 kV Zamość.”
Fundusz Modernizacyjny
3224/2022/Wn03/OA-rs-fm/D
9 11 października 2023r. Projekt: "Zasilenie terenu Euro-Park Stalowa Wola w celu rozwoju elektromobilności.”
Fundusz Modernizacyjny
1643/2023/Wn03/OA-is-fm/D
10 13 października 2023r. Projekt: "Program Liczniki Zdalnego Odczytu w PGE Dystrybucja S.A.”
Fundusz Modernizacyjny
1644/2023/Wn03/OA-is-fm/D
11 7 grudnia 2023r. Projekt: "Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci”
Fundusz Modernizacyjny
1845/2023/Wn05/OA-rs-fm/D
dystrybucja_site pgedystrybucja_site